Aluminijum Drvo

HomeAluminijum Drvo

M23000 Forestal

Veoma važan deo AL proizvodnje pripada izradi fasadne stolarije u kombinaciji aluminijum sa termoprekidom sa spoljašnje strane i drvo kao apliacija sa unutrašnje strane. U toj varijanti koristi se aluminijum tipa „profilati“, „alumil“ i „nisal“. Drvo kao aplikacjia može biti od hrasta, trešnje, jasena, čamovine.
Ovom programu pripada izrada kompozitnih panela tipa aluko-bond strane proizvodnje, tehnomarket ili slično, kao fasadni ili unutrašnji detalj.