Proizvodi

HomeProizvodi

Proizvodi „Gremet stolarije“ d.o.o. mogu se svrstati u tri proizvodna programa:

  1. Program fasadne PVC stolarije
  2. Program fasadne i unutrašnje Al bravarije
  3. Ostali proizvodi

PVC fasadna stolarija

PVC stolarija izrađuje se od „KBE“ profila nemačkog proizvođača sa 5, 6 i više komora u beloj ili u boji drveta (orah, hrast, mahagoni…) sa „roto“ ili „winkhaus“ okovima. Najnovija verzija profila podrazumeva profil u boji i kombinaciju PVC profila sa unutrašnje strane i AL obloge sa spoljašnje strane – „aluklip“ profil tipa KBE 76MD.
Kapacitet proizvodnje PVC stolarije kreće se oko 80 jedinica u smeni.
U ovaj program uključena je i proizvodnja roletni i komarnika.

Program PVC stolarije podrazumeva izradu:

AL fasadna i unutrašnja bravarija

AL bravarija izrađuje se od grčkog profila, sa i bez termoprekida tipa „alumil“ i okova italijanskog proizvođača tipa „fapim“ i „laval“. Pored pomenutog profila za „zid zavese“ koriste se profili tipa „Schuco“ i „Wicona“. Proizvodnja Al bravarije podrazumeva izradu:

Veoma važan deo AL proizvodnje pripada izradi fasadne stolarije u kombinaciji aluminijum sa termoprekidom sa spoljašnje strane i drvo kao apliacija sa unutrašnje strane. U toj varijanti koristi se aluminijum tipa „profilati“, „alumil“ i „nisal“. Drvo kao aplikacjia može biti od hrasta, trešnje, jasena, čamovine.
Ovom programu pripada izrada kompozitnih panela tipa aluko-bond strane proizvodnje, tehnomarket ili slično, kao fasadni ili unutrašnji detalj.

Jedan od značajnih zahvata u ovom programu je izrada staklene fasade – „zid“ zavese u varijanti: kontinualne, polustrukturalne, i strukturalne fasade. Ove fasade se izrađuju od profila „shucco“, „wicona“, „alumil“, „tehnomarket“.

Kapacitet proizvodnje AL bravarije, zavisno od vrste elementa po izgledu i gabaritima, kreće se od 15-30 jedinica u smeni.

 

Ostali proizvodi

U okviru proizvodnje fasadne stolarije i bravarije, a radi upotpunjavanja traženog asortimana na tržištu visokogradnje, vrši se nabavka, isporuka i ugradnja:

– metalnih (čeličnih) protivpožarnih vrata sa sistemom za samozatvaranje, tipa „dierre“, sa otpornošću na požar od 120 minuta i sa potrebnim atestom izdatim od strane „IMS“ Beograd. Takođe, vršimo nabavku i isporuku protivdinih vrata od istog proizvođača.

– sigurnosnih ulaznih vrata za stanove, italijanskog proizvođača „metalkolor“, sa slepim štokom na koji se naknadno ugrađuju vrata, sistemom zabravljivanja na obe strane po vertikali, sa špijunkom, kvakama u boji bronze, tri kasa ključa, štok u boji tamno braon ili slično. Krilo je izolovano, zatvoreno čeličnim limom i obostrano obloženo folijom u boji trešnje ili hrasta. Otvor za ugradnju vrata iznosi 1070mm x 2160mm od gotovog poda, a dimenzija vrata je 900mm x 2100mm. Preduzeće „Gremet stolarija“ poseduje ateste na zvučnu izolaciju od 30db do 34db.