PVC ulazna vrata

HomePVC ulazna vrata

KBE Sistemi za vrata 70mm

KBE sistemi za ulazna vrata oduvek su poznati kao odlična tehnička
baza za visoko kvalitetna i optički zahtevna ulazna vrata i
sisteme vrata. KBE sistemi ulaznih vrata nude sve prednosti
koje moderna arhitektura očekuje u upotrebi ulaznih vrata. KBE
je razvio novi sistem za ulazna vrata, dubine ugradnje 70mm,
sa poboljšanim dizajnom, stabilnošću, sigurnošću i toplotnom
izolacijom.

  • Moderan dizajn sa oborenim ivicama
  • Veće komore i deblje čelično ojačanje omogućavaju veću stabilnost i otpornost na deformacije
  • Zavareni ugaoni spojevi za otpornost na torzione deformacije
  • 13 mm Eurogroove pozicioniranje za veću sigurnost
  • Poboljšana termoizolacija pomoću četvorokomorne duplo zatvorene tehnologije sa dubinom ugradnje od 70 mm
  • Termalni most