Reference

HomeReference

Investitori za koje su izvođeni radovi u okviru programa PVC stolarije i ALU bravarije, bilo da su poslovno stambeni, ili industrijski objekti:

 • G.P. „GREDA“ – Valjevo
 • GRAD BEOGAD – Gradska uprava – Sekreterijat za obrazovanje
 • „ENERGOPROJEKT – INDUSTRIJA“ a.d. – Novi Beograd
 • „ENERGOPROJEKT – VISOKOGRADNJA“ a.d. – Novi Beograd
 • G.P. „NAPRED“ – Novi Beograd
 • „RATKO MITROVIĆ DEDINJE“ a.d. – Beograd
 • „DENEZA M INŽENJERING“ – Beograd
 • „SET“ d.o.o. – Šabac
 • A.D. „NEIMAR V“ – Beograd
 • „MARMIL INŽENJERING“ – Beograd
 • „INTERKOP“ d.o.o. – Mišar – Šabac
 • G.P. „GRAĐEVINAR“ d.o.o. – Ub
 • „INGRAP-OMNI“ d.o.o. – Valjevo
 • „GRAĐEVINAR – KOCIĆ“ d.o.o. – Beograd
 • „GRADINA“ d.o.o. – Zemun
 • „BALKAN GRADNJA“ d.o.o. – Beograd
 • G.P. „KOTO“ – Beograd
 • „MY HOME INŽENJERING“ d.o.o. – Beograd
 • „IMMO – INVEST“ d.o.o. – Beograd
 • „MIKON COMPANY“ d.o.o. – Beograd
 • RS MINISTARSTVO UNJUTRAŠNJIH POSLOVA, Savska 35 – Beograd
 • „DIJAGONALA“ d.o.o. – Novi Sad
 • „BEST IZGRADNJA“ d.o.o. – Novi Sad
 • „EUROINŽENJERING“ d.o.o. – Novi Sad
 • „DINAMIKA“ d.o.o. – Novi Sad
 • ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO, DOM ZDRAVLJA VALJEVO – Valjevo
 • ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU – Kragujevac
 • INSTITUT ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I METABOLIZAM – Zlatibor
 • J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA – Pančevo
 • J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ KOLUBARSKOG OKRUGA – Valjevo
 • „UNIVERZITET SINGIDUNUM“ – Valjevo
 • „BANJA KOMERC BEKAMENT“ d.o.o. – Aranđelovac