Sigurnosna vrata

HomeSigurnosna vrata

Sigurnosna vrata

Sigurnosna ulazna vrata za stanove, italijanskog proizvođača „Metalkolor“, sa slepim štokom na koji se naknadno ugrađuju vrata, sistemom zabravljivanja na obe strane po vertikali, sa špijunkom, kvakama u boji aluminijuma i  bronze, tri kasa ključa ili evropski cilindar sa malim ključem, štok u boji tamno braon ili slično. Krilo je izolovano, zatvoreno čeličnim limom i obostrano obloženo medijapan pločom debljine 6 mm, završna obrada ploče može biti furnirana, bojena i dekor folija. Otvor za ugradnju vrata iznosi 1070mm x 2160mm od gotovog poda, a dimenzija vrata je 800, 850 i 900mm x 2000, 2050 i 2100mm. Preduzeće „Gremet stolarija“ poseduje ateste na zvučnu izolaciju od 30db do 34db, kao i ateste na protiv provalnost 3 klase.

sigurnosna_vrata_01